[1]
Maliszewska, M. 2023. „Wizualizacja otwarta” jako narzędzie demokratyzacji wiedzy. Avant. 14, 1 (Aug. 2023). DOI:https://doi.org/10.26913/ava1202308.