(1)
Biniewicz, J. Obraz Historii Polski (1818-1918) W Komiksie Henryka Jerzego Chmielewskiego. AV 2023, 14.