(1)
Jeziński, M.; Lisiecki, M. Dlaczego Tytus Zachwyt W Nas Wzbudza? O głównych Problemach współczesnej Tytusologii. AV 2023, 14.