(1)
Maliszewska, M. „Wizualizacja otwarta” Jako narzędzie Demokratyzacji Wiedzy. AV 2023, 14.