Biniewicz, J. (2023). Obraz historii Polski (1818-1918) w komiksie Henryka Jerzego Chmielewskiego. Avant, 14(1). https://doi.org/10.26913/ava1202309