Jeziński, M., & Lisiecki, M. (2023). Dlaczego Tytus zachwyt w nas wzbudza? O głównych problemach współczesnej tytusologii. Avant, 14(1). https://doi.org/10.26913/ava3202305