Maliszewska, M. (2023). „Wizualizacja otwarta” jako narzędzie demokratyzacji wiedzy. Avant, 14(1). https://doi.org/10.26913/ava1202308