Biniewicz, J. (2023) “Obraz historii Polski (1818-1918) w komiksie Henryka Jerzego Chmielewskiego”, Avant, 14(1). doi: 10.26913/ava1202309.