Jeziński, M. and Lisiecki, M. (2023) “Dlaczego Tytus zachwyt w nas wzbudza? O głównych problemach współczesnej tytusologii”, Avant, 14(1). doi: 10.26913/ava3202305.