Maliszewska, M. (2023) “„Wizualizacja otwarta” jako narzędzie demokratyzacji wiedzy”, Avant, 14(1). doi: 10.26913/ava1202308.